OBIECTIVE

COMPETENȚĂ
CALITATE
RESPECT ȘI SIGURANȚĂ PENTRU PACIENT

 

Această asociație non profit este un loc de intalnire a celor preocupați de bunele practici în reprocesarea dispozitivelor medicale.
Unul din scopurile noastre este că fiecare pacient sa beneficieze de dreptul său de a fi tratat cu un dispozitiv medical reprocesat corect, în condiții de maximă siguranță!

 

Scopul și obiectivele urmărite:

 • Armonizarea legislației naționale cu standardele internaționale în vigoare, în domeniul decontaminării dispozitivelor medicale;
 • Asigurarea unui cadru educațional în domeniu la cel mai înalt standard;
 • Furnizarea unui cadru de comunicare și informare între membrii asociației;
 • Recomandări/sugestii în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă, al cadrelor medicale implicate în procesele de decontaminare;
 • Cursuri de instruire și perfecționare disponibil cadrelor medicale
 • Sprijină cadrele medicale în relația lor cu instituțiile abilitate în monitorizarea reprocesării și auditării ( desfășurarea activității lor la locul de muncă).

 

Beneficiile membrilor:

 • A fi membru -acces nelimitat la o bază de date ce oferă informații actualizate cu privire la metode de reprocesare a dispozitivelor medicale valabile peste tot în lume.
 • Un alt beneficiu, acces la cursuri oraganizate de asociație, participări gratuite la diferite evenimente (congrese, conferințe, worksop-ur) organizate de asociația noastră cu participarea inclusă a lectorilor din străinătate.
 • Acces gratuit la platforma online.
 • Pe baza unui card de membru , fiecare va putea să participe la forumuri online unde se vor face schimb de idei și experiențe cu ceilalți membrii ai asociației, având astfel o comunitate în domeniu.
 • Elevii și studenții unitaților de învățământ beneficiază de gratuitate la taxa de membru , în cazul în care se implică activ în voluntariat.

 

Taxe de înscriere persoană fizică
10 RON înscrierea
60 RON taxa/an

Taxe de înscriere persoană juridică
100 euro înscrierea
300 euro taxa/an

 

Pentru inscriere, puteti descarca cele doua acte de mai jos, in vederea completarii.

ADEZIUNE | CERERE ADEZIUNE